Tra cứu SBD - Điểm thi Hà Nội
Họ tên *
Ngày sinh *
Lưu ý: Các ô có dấu * là bắt buộc phải điền thông tin
Chú ý: Gõ "Họ tên" không dấu để tìm kết quả chính xác nhất.
Hỗ trợ trực tuyến

Văn phòng Topj

(024).667.108.08/ 667.109.09

topjtest.vn@gmail.com

CÁCH TÍNH ĐIỂM TOP J

Cập nhật: 03/08/2023
Lượt xem: 65390
1. Cách đánh giá năng lực theo bảng điểm TOPJ
 
Kỳ thi năng lực vân dụng tiếng Nhật TOPJ sử dụng phương pháp đánh giá hạn mục ứng đáp(Item Response Theory) khác với phương pháp đánh giá cổ điển .
Vì thế năng lực của học sinh sẽ được đánh giá dựa trên sự cân đối về các năng lực về nghe ,ngữ pháp ,và đọc hiểu .Ngoài ra điều này còn giảm thiểu sự chênh lêch ít nhất khi thi TOPJ ở các thời điểm khác nhau . 
Có thể các bạn chưa quen với cách chấm và đánh giá điểm này nên Quỹ TOPJ xin giới thiệu thêm dưới đây:
* Với Sơ Cấp ,Trung cấp có bao gồm 3 năng lực để đánh giá ,
Mỗi năng lực sẽ được đánh gía dựa vào Khung điểm trên Giấy kết quả TOPJ
 • Nghe (聴解)            Trình độ  A , B, C, Điểm sàn (底点),Dưới điểm sàn
 • Ngữ pháp từ vựng(語法)  Trình độ  A, B,C, Điểm sàn(底点),Dưới điểm sàn
 • Đọc hiểu (読解)               Trình độ  A,B,C,Điểm sàn (底点) ,Dưới điểm sàn
 • Tổng điểm (総得点)      Trình độ  A,B,C,Điểm sàn (底点),Dưới điểm sàn
 * Với trình độ Cao cấp (Thượng cấp ) 4 năng lực để đánh giá (thêm Nghe đọc hiểu ).
 • Nghe (聴解)         Trình độ  A , B, C, Điểm sàn (底点),Dưới điểm sàn
 • Nghe đọc hiểu (聴読解)   Trình độ  A,B,C,Điểm sàn (底点),Dưới điểm sàn
 • Ngữ pháp từ vựng(語法)  Trình độ  A, B,C, Điểm sàn(底点,Dưới điểm sàn
 • Đọc hiểu (読解)       Trình độ  A,B,C,Điểm sàn (底点),Dưới điểm sàn
 • Tổng điểm (総得点)       Trình độ  A,B,C,Điểm sàn (底点)Dưới điểm sàn

2.Các bước để xác định năng lực của mình(認定):


A.Trình độ Sơ cấp :
 
Bước 1: Nhìn bảng điểm và xác nhận Tổng điểm rơi vào khoảng A,B,C,dưới C
 Tổng điểm (A) Sơ cấp A,
Tổng điểm (B) Sơ cấp B ,
Tổng điểm (C) Sơ cấp C,
Tổng điểm (dưới C )  ---( không phân được trình độ )
 
Bước 2  Điểm các năng lực phải thỏa mãn cả hai điều kiện sau :
 • Phải có trên hai năng lực đạt bằng hoặc hơn cấp của Tổng điểm
Nếu chỉ có một năng lực bằng hoặc hơn thôi thì không đạt và sẽ bị hạ một bậc.
Ví dụ: Tổng điểm (A) và Điểm Năng lực (AAA,AAB)                   Sơ cấp A,
          Tổng điểm (B) và Điểm Năng lực (BBC,BBA,BAA,AAC )  Sơ cấp B
          Tổng điểm (A) và Điểm năng lực (ABB)                            Sơ cấp B (Hạ một cấp )
 • Một năng lực còn lại không dưới cấp của Tổng điểm 2 hay 3 cấp.
Nếu dưới thì sẽ bị hạ một cấp năng lực
     Ví dụ : Tổng điểm (A) Điểm Năng lực (AAA,AAB)                  Sơ cấp A
Tổng điểm(A)Điểm Năng lực (AAC ,AA điểm sàn)                      Sơ cấp B (Hạ một cấp )
           Tổng điểm (C) Điểm Năng lực (CC dưới điểm sàn)           (Hạ một cấp ) 


B.Trình độ Trung cấp:

Bước 1: Nhìn bảng điểm và xác nhận Tổng điểm rơi vào khoảng A,B,C hoặc dưới C
        Tổng điểm (A)              Trung cấp A,
        Tổng điểm (B)              Trung cấp B ,
        Tổng điểm (C)              Trung cấp C,
        Tổng điểm (dưới C )     ( không phân được trình độ )
 
Bước 2  Điểm các năng lực phải thỏa mãn cả hai điều kiện sau :
 • Phải có trên hai năng lực đạt bằng hoặc hơn trình độ của Tổng điểm
Nếu chỉ có một năng lực bằng hoặc hơn thôi thì không đạt và sẽ bị hạ một cấp.
Ví dụ: Tổng điểm (A) và Điểm Năng lực (AAA,AAB)                   Trung cấp A,
          Tổng điểm (B) và Điểm Năng lực (BBC,BBA,BAA,AAC )  Trung cấp B
          Tổng điểm (A) và Điểm năng lực (ABB)                            Trung cấp B (Hạ một cấp )
 • Một năng lực còn lại không dưới trình độ của Tổng điểm 2 hay 3 cấp.
Nếu dưới thì sẽ bị hạ một bậc năng lực
     Ví dụ : Tổng điểm (A) Điểm Năng lực (AAA,AAB)                     Trung cấp A
   Tổng điểm (A) Điểm Năng lực (AAC ,AA điểm sàn)                    Trung cấp B (Hạ một cấp )
    Tổng điểm (C) Điểm Năng lực(CC dưới điểm sàn)                     (Hạ một bậc ) 

C.Trình độ Cao cấp (Thượng cấp ):


Bước 1: Nhìn bảng điểm và xác nhận Tổng điểm rơi vào khoảng A,B,C,dưới C
 Tổng điểm (A) Cao cấp A,
Tổng điểm (B) Cao cấp B ,
Tổng điểm (C) Cao cấp C,
Tổng điểm (dưới C) ( không phân được trình độ )
 
Bước 2  Điểm các năng lực phải thỏa mãn cả hai điều kiện sau :
 • Phải có trên ba năng lực đạt bằng hoặc hơn cấp của Tổng điểm
Nếu chỉ có một hoặc hai năng lực bằng hoặc hơn thôi thì không đạt và sẽ bị hạ một bậc.
Ví dụ: Tổng điểm (A) và Điểm Năng lực (AAAA,AAAB)      Cao cấp A,
          Tổng điểm (B) và Điểm Năng lực (BBBC,BBAC... )  Cao cấp B
          Tổng điểm (A) và Điểm năng lực (AABB,AABC...)   Cao cấp B (Hạ một cấp )
 • Một năng lực còn lại không dưới cấp của Tổng điểm 2 hay 3 cấp.
Nếu dưới thì sẽ bị hạ một cấp năng lực
     Ví dụ : Tổng điểm (A) Điểm Năng lực (AAAA,AAAB)                                                =>  Cao cấp A
                Tổng điểm(A) Điểm Năng lực (AAAC ,AAA điểm sàn)                                    =>  Cao cấp B (Hạ một cấp )
                 Tổng điểm (C) Điểm Năng lực (CCC dưới điểm sàn, BCC dưới điểm sàn)   =>  (Hạ một cấp ) 

Thông tin liên hệ:

VĂN PHÒNG TOPJ VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA - GIÁO DỤC QUỐC TẾ VIỆT
   Địa chỉ       :
Tầng 2 Tòa nhà Việt, Số 245 Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.
  Điện thoại  : (024).667.108.08/ 667.109.09

  Email          : topjtest.vn@gmail.com
 
 Website     : topj.vn
Bản quyền thuộc về Topj.vn
Thiết kế website SEO - Tất Thành